Sayfalar

NHA'da Bauhaus üzerine


Nâzım Hikmet Akademisi'nin ortak seminer dersi kapsamında, Bauhaus Okulu üzerine bir sunuş yapacağım. Bauhaus Okulu, NHA açısından teşkil ettiği tarihsel miras dışında alabildiğine ilginç bir deneyim. Sunuşun kısa tanıtımı için şu bir kaç cümleyi not almışım:
"Bauhaus, 1919'da dönemin ilerici Alman sanatçı ve mimarları tarafından kurulmuş, eğitim ilkeleri günümüzde bile tasarım okullarına temel teşkil eden, disiplinlerarası bir sanat ve tasarım okulu. Mühendislik ve seri üretim gibi toplumsal hayatın gerekliliklerini, sanatın gündelik hayata bağlayan bir yaratıcılıkla yeniden yorumlama işlevini üstlenmişti. Kandinski'den Gropius'a 1920'ler modernizminin pek çok sanatçısını bünyesinde toplamış Bauhaus, Nazi iktidarı tarafından kapatılmadan önce Avrupa'nın önemli bir sanat eğitimi ve üretimi merkeziydi."
İlgilisi için tam saati şöyle: 11 Nisan 2011, saat 19:00.